Naprawa

Naprawą sprężarek powietrza zasilających systemy pneumatyczne samochodów ciężarowych, Moto Remo zajmuje się od początku swojej działalności - czyli od 1993r. Nowoczesny i wyspecjalizowany park maszynowy umożliwiający obróbkę części, pozwala nam na prowadzenie wysokiej jakości napraw tych podzespołów.

Sprężarka powietrza będąca częścią układu pneumatyczno-hamulcowego należy do układu, który wymaga potwierdzenia niezawodności pracy. Potwierdzeniem produkcji lub naprawy o wymaganej jakości jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Obowiązek ten reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 par. 10 Rozdział 2 z zał. Nr 3, który zakłada wykonywanie napraw sprężarek powietrza zgodnie z Warunkami Technicznymi WT/010/PIMOT/96 obowiązującymi dla układów pneumatycznych pojazdów. Ośrodkiem udzielającym certyfikatów w Polsce na zgodność z tymi wymogami jest Państwowy Instytut Motoryzacji.

Cały proces certyfikacji, liczne próby i specjalistyczne badania stawiają przed ubiegającymi się o certyfikat szereg wymagań i obowiązków, stawiając przede wszystkim nacisk na niezawodność pracy naprawionego podzespołu.

Pod koniec 2011 roku nasza firma po raz pierwszy postanowiła ubiegać się o ten certyfikat na naprawę sprężarek powietrza produkowanych przez firmy WABCO oraz KNORR-BREMSE. Wielomiesięczne próby na stanowisku badawczym nadały pewności i wzbogaciły wieloletnie doświadczenie firmy w tym zakresie. Pozwoliły także na sprecyzowanie listy dostawców wymaganej jakości części do sprężarek  . Wykonywane przez Moto Remo naprawy sprężarek powietrza do samochodów ciężarowych, otrzymały Certyfikat Zgodności nadany przez PIMOT,  jako potwierdzenie wykonywania usług wysokiej jakości.
certyfikat pimot 215

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie lub naprawą pojedynczej sprężarki, zapraszamy do kontaktu.

naprawa sprezarki 03b
naprawa sprezarki 07b
naprawa glowicy
naprawa sprezarki 04b
naprawa sprezarki 08b
naprawa sprezarki 06b