EFRR

Nazwa projektu : Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Iławie przez Moto Remo Burzyńscy Sp.j.
Oś priorytetowa 4 : Efektywność energetyczna
Działania 4.1.: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel Projektu : Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych ( energii słonecznej do produkcji prądu ) przez przedsiębiorstwo Moto Remo Burzyńscy Sp.j.

Wartość projektu : Całkowita wartość projektu : 293 970,00 zł
Wspólfinansowanie projektu z UE : 202 725,00 zł

Planowane efekty : zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym o 38,025 MWh/rok, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 r. 0 13,220 ton/rok