XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

W dniu 8 listopada wzięliśmy czynny udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym regeneracji części, który zorganizowany został w ramach XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego w Warszawie.

XII Kongres Przemysłu i Rynku MotoRyzacyjnego