Pierwszy zjazd Garrett Performance Distributors podczas King of Europe Drifting Championship w Hiszpanii.

Rozpoczęcie sezonu King of Europe Drifting Championship, miało  miejsce w Hiszpanii, niedaleko Barcelony.

Oprócz możliwości uczestniczenia w treningach oraz sesji kwalifikacyjnej, stworzyło ono okazję do zorganizowania pierwszej konferencji EMEA Garrett Performance Distributors.

Wizyty w parku maszyn, spotkania ze startującymi w zawodach drużynami oraz panująca atmosfera, sprzyjała tematom rozmów i dyskusji pomiędzy dystrybutorami i przedstawicielami Honneywella. Mamy nadzieję na pozytywne efekty spotkań i ustaleń podczas zjazdu, które pomogą nam również w sprawniejszej obsłudze naszych klientów.

monster